Петър Скорчелиев

Петър Скорчелиев
GitHub
Scorpion333

Теми

 • Отваряне на .rb файлове на Windows
 • Конзола и директории
 • Относно ограниченията
 • За singleton класовете и методите
 • Class instance variables - трябва ми просветление
 • Отговори

  Представете се и получете точка

  Инсталирах си Ruby; дайте ми точка!

  Отваряне на .rb файлове на Windows

  Конзола и директории

  Втора задача

  Относно ограниченията

  За singleton класовете и методите

  Пета задача

  Class instance variables - трябва ми просветление

  Шеста задача

  [Проект] ФМИст

  Седма задача: Ретроспекция