Class instance variables - трябва ми просветление

 1. Как мога да достъпя класова инстанционна променлива в инстанционен метод на наследник? По-точно, как и къде трябва да си дефинирам променливата?

  Възможно ли е изобщо да стане това, което искам тук?

  class Parent
   # ...
   @sacred_var  # No idea where and how to define it! :(
   # ...
  end
  
  class Child < Parent
   def method_of_child
    # I want to change @sacred_var here
   end
  end
  
  Parent.sacred_var  # a value
  child = Child.new
  child.method_of_child
  Parent.sacred_var  # changed value
  
 2. Класът и инстанцията му са различни обекти. Ще перефразирам въпроса ти:

  Как може да се достъпи инстанционна променилва на един обект от метод на друг обект?

  class Baba
   # Код...
  
   def initialize
    @baba = 'a'
   end
  end
  
  class Dyado
   def initialize
    @other = Baba.new
   end
  
   def test
    # Как да достъпя @baba тук?
   end
  end
  

  Отговори на горния въпрос и ще си отговориш на твоя въпрос. Чакам отговор :)

 3. Относно примера на Петър ако sacred_var е класова променлива тогава няма ли да стане точно това коетп той иска? В смисъл класовата променлива за parent не е ли е същата и за child? Виждам че примера който е дал би проработил ако sacred_var е @@

 4. @Георги, ще стане чрез метод - класов метод на Baba. :D (Дано не съм най-тежкия ви случай...)

  @Лазар, класовите променливи ми вършат идеална работа, но са забранени - опитах се да напиша решение с тях, но сайтът отказа да го приеме. Затова използвам класова инстанционна променлива - тя е дефинирана като инстанционна променлива на обекта, представляващ класа. Така мога да напиша Parent.sacred_var без да пиша никъде @@sacred_var.

 5. class Parent
    class << self
     attr_accessor :sacred_var 
    end
    @sacred_var = 1
  end
  
  class Child < Parent
   def method_of_child
    # I want to change @sacred_var here:
    Parent.instance_eval { @sacred_var = 'new_value'}
   end
  end
  
  Parent.sacred_var #=> 1
  Child.sacred_var #=> nil
  Child.new.method_of_child #smenqme @sacred_var za Parent
  
  Parent.sacred_var #=> 'new_value'
  Parent.instance_variable_get("@sacred_var") #=> 'new_value' 
  
 6. @Георги, ще стане чрез метод - класов метод на Baba. :D (Дано не съм най-тежкия ви случай...)

  Точно така. Защо тогава не използваш класов метод за достъпването и в твоя пример? :)

  Класът и инстанцията му са различни обекти. Имат различни инстанционни променливи. instance_eval не ви трябва - не се хвърляйте на сложното.

  @Лазар - в твоя пример вместо Parent.instance_eval { @sacred_var = 'new_value'} можеш да имаш Child.sacred_var = 'new_value' :)

 7. @Георги, аз също го мислех това ама аз видях че той в примера си чрез обект на Child променя sacred_var за Parent. А с Child.sacred_var = 'new_value' ще имам че Child.sacred_var #=> 'new_value' , ама Parent.sacred_value май ще остане пак със старата стойност ?

Трябва да сте влезли в системата, за да може да отговаряте на теми.