За singleton класовете и методите

Трябва да сте влезли в системата, за да може да отговаряте на теми.