Решения на Бонус задача: ArnoldC+-

Към задачата

11 решения

Име Точки Изпълнение
Петко Митков Точки: 7 (-1 добавка) Успешни тестове: 0 Неуспешни тестове: 0 Редове: 271 Коментари: 7
Здравко Петров Точки: 0 (0 добавка) Успешни тестове: 1 Неуспешни тестове: 28 Редове: 43 Коментари: 1
Михаил Здравков Точки: 7 (0 добавка) Успешни тестове: 0 Неуспешни тестове: 0 Редове: 296 Коментари: 3
Николина Гюрова Точки: 5 (0 добавка) Успешни тестове: 14 Неуспешни тестове: 15 Редове: 196 Коментари: 1
Исмаил Алиджиков Точки: 8 (0 добавка) Успешни тестове: 23 Неуспешни тестове: 6 Редове: 341 Коментари: 1
Милен Дончев Точки: 6 (0 добавка) Успешни тестове: 0 Неуспешни тестове: 0 Редове: 162 Коментари: 2
Виктор Маринов Точки: 2 (2 добавка) Успешни тестове: 0 Неуспешни тестове: 0 Редове: 263 Коментари: 2
Ралица Дарджонова Точки: 5 (-1 добавка) Успешни тестове: 0 Неуспешни тестове: 0 Редове: 148 Коментари: 3
Добромира Лозева Точки: 6 (0 добавка) Успешни тестове: 0 Неуспешни тестове: 0 Редове: 172 Коментари: 2
Георги Иванов Точки: 0 (0 добавка) Успешни тестове: 1 Неуспешни тестове: 28 Редове: 182 Коментари: 1
Петър Скорчелиев Точки: 1 (0 добавка) Успешни тестове: 4 Неуспешни тестове: 25 Редове: 128 Коментари: 1