Михаил Здравков

Михаил Здравков
GitHub
mzdravkov

Теми

 • Относно втория тест
 • Отговори

  Инсталирах си Ruby; дайте ми точка!

  Относно втория тест

  Трета задача

  Четвърта задача

  Пета задача

  [Проект] Интерпретатор за LISP

  Шеста задача