defined?

 1. Привет :)

  На последната лекция стана малко объркване с defined? и къде би могло да се използва. Ето два примера за поведението на присвояването и кога Ruby създава локалната променлива:

  def is_defined
   if false
    var = 1
   end
  
   defined? var
  end
  
  def is_not_defined
   [].each do
    var = 1
   end
  
   defined? var
  end
  
  p is_defined
  p is_not_defined
  

  if false случая важи и за while, until, for и подобни синтактични конструкции. Блоковете се държат по друг начин.

 2. Малко уточнение - всъщност и двете създават локални променливи. Във втория случай локалната променлива е локална за блока и съответно не се вижда в контекста на метода. От друга страна if, while и компания не създават отделен блок:

  if true
   foo = 42
   defined?(foo) # => 'local-variable'
  end
  
  defined?(foo) # => 'local-variable'
  
  [1].map do
   bar = 42
   defined?(bar) # => 'local-variable'
  end
  
  defined?(bar) # => nil
  

Трябва да сте влезли в системата, за да може да отговаряте на теми.