Решения на Втора задача - хешове, масиви и структура

Към задачата

59 решения

Име Точки Изпълнение
Георги Ангелов Точки: 6 (0 добавка) Успешни тестове: 15 Неуспешни тестове: 0 Редове: 31 Коментари: 0
Лазар Дилов Точки: 6 (0 добавка) Успешни тестове: 14 Неуспешни тестове: 1 Редове: 54 Коментари: 0
Христина Тодорова Точки: 6 (0 добавка) Успешни тестове: 15 Неуспешни тестове: 0 Редове: 32 Коментари: 0
Иво Яков Точки: 6 (0 добавка) Успешни тестове: 15 Неуспешни тестове: 0 Редове: 47 Коментари: 4
Петко Митков Точки: 6 (0 добавка) Успешни тестове: 15 Неуспешни тестове: 0 Редове: 28 Коментари: 0
Стамен Драгоев Точки: 6 (0 добавка) Успешни тестове: 15 Неуспешни тестове: 0 Редове: 55 Коментари: 6
Мартин Христов Точки: 5 (0 добавка) Успешни тестове: 12 Неуспешни тестове: 3 Редове: 43 Коментари: 0
Никола Жишев Точки: 6 (0 добавка) Успешни тестове: 14 Неуспешни тестове: 1 Редове: 43 Коментари: 2
Калина Бухлева Точки: 6 (0 добавка) Успешни тестове: 15 Неуспешни тестове: 0 Редове: 45 Коментари: 0
Йордан Пулов Точки: 5 (0 добавка) Успешни тестове: 12 Неуспешни тестове: 3 Редове: 45 Коментари: 0
Симеон Гергинов Точки: 4 (0 добавка) Успешни тестове: 9 Неуспешни тестове: 6 Редове: 37 Коментари: 6
Петър Велев Точки: 6 (0 добавка) Успешни тестове: 15 Неуспешни тестове: 0 Редове: 23 Коментари: 0
Светослав Годжев Точки: 6 (0 добавка) Успешни тестове: 15 Неуспешни тестове: 0 Редове: 66 Коментари: 0
Христо Христов Точки: 5 (0 добавка) Успешни тестове: 12 Неуспешни тестове: 3 Редове: 88 Коментари: 3
Кузман Белев Точки: 6 (0 добавка) Успешни тестове: 15 Неуспешни тестове: 0 Редове: 19 Коментари: 0
Ралица Дарджонова Точки: 5 (0 добавка) Успешни тестове: 13 Неуспешни тестове: 2 Редове: 79 Коментари: 0
Костадин Самарджиев Точки: 6 (0 добавка) Успешни тестове: 15 Неуспешни тестове: 0 Редове: 67 Коментари: 0
Стефан Якимов Точки: 6 (0 добавка) Успешни тестове: 14 Неуспешни тестове: 1 Редове: 58 Коментари: 0
Добрин Цветков Точки: 6 (0 добавка) Успешни тестове: 15 Неуспешни тестове: 0 Редове: 45 Коментари: 0
Исмаил Алиджиков Точки: 6 (0 добавка) Успешни тестове: 14 Неуспешни тестове: 1 Редове: 55 Коментари: 0
Виктор Маринов Точки: 6 (0 добавка) Успешни тестове: 15 Неуспешни тестове: 0 Редове: 31 Коментари: 1
Здравко Петров Точки: 6 (0 добавка) Успешни тестове: 15 Неуспешни тестове: 0 Редове: 62 Коментари: 0
Михаил Здравков Точки: 6 (0 добавка) Успешни тестове: 15 Неуспешни тестове: 0 Редове: 40 Коментари: 0
Красимир Тренчев Точки: 4 (0 добавка) Успешни тестове: 10 Неуспешни тестове: 5 Редове: 42 Коментари: 1
Николина Гюрова Точки: 6 (0 добавка) Успешни тестове: 14 Неуспешни тестове: 1 Редове: 21 Коментари: 0
Владимир Алексиев Точки: 4 (0 добавка) Успешни тестове: 10 Неуспешни тестове: 5 Редове: 26 Коментари: 0
Мариян Асенов Точки: 6 (0 добавка) Успешни тестове: 14 Неуспешни тестове: 1 Редове: 39 Коментари: 0
Теодор Филипов Точки: 6 (0 добавка) Успешни тестове: 15 Неуспешни тестове: 0 Редове: 56 Коментари: 3
Милена Монова Точки: 5 (0 добавка) Успешни тестове: 13 Неуспешни тестове: 2 Редове: 41 Коментари: 0
Божидар Михайлов Точки: 6 (0 добавка) Успешни тестове: 15 Неуспешни тестове: 0 Редове: 29 Коментари: 0
Александър Илиев Точки: 2 (0 добавка) Успешни тестове: 6 Неуспешни тестове: 9 Редове: 16 Коментари: 0
Валентин Георгиев Точки: 4 (0 добавка) Успешни тестове: 11 Неуспешни тестове: 4 Редове: 52 Коментари: 0
Мила Бянкова Точки: 6 (0 добавка) Успешни тестове: 15 Неуспешни тестове: 0 Редове: 46 Коментари: 0
Ивайло Дончев Точки: 3 (0 добавка) Успешни тестове: 8 Неуспешни тестове: 7 Редове: 38 Коментари: 0
Елеонора Кайкова Точки: 6 (0 добавка) Успешни тестове: 15 Неуспешни тестове: 0 Редове: 37 Коментари: 0
Георги Карапетров Точки: 5 (0 добавка) Успешни тестове: 13 Неуспешни тестове: 2 Редове: 51 Коментари: 0
Петър Нетовски Точки: 6 (0 добавка) Успешни тестове: 14 Неуспешни тестове: 1 Редове: 36 Коментари: 0
Цветан Христов Точки: 4 (0 добавка) Успешни тестове: 10 Неуспешни тестове: 5 Редове: 26 Коментари: 8
Георги Иванов Точки: 6 (0 добавка) Успешни тестове: 15 Неуспешни тестове: 0 Редове: 36 Коментари: 0
Йордан Иванов Точки: 4 (0 добавка) Успешни тестове: 11 Неуспешни тестове: 4 Редове: 45 Коментари: 0
Натали Арабаджийска Точки: 4 (0 добавка) Успешни тестове: 11 Неуспешни тестове: 4 Редове: 45 Коментари: 0
Радослав Гайдаров Точки: 6 (0 добавка) Успешни тестове: 14 Неуспешни тестове: 1 Редове: 58 Коментари: 0
Кристъфър Коруев Точки: 6 (0 добавка) Успешни тестове: 14 Неуспешни тестове: 1 Редове: 63 Коментари: 0
София Петрова Точки: 5 (0 добавка) Успешни тестове: 13 Неуспешни тестове: 2 Редове: 48 Коментари: 0
Антон Сотиров Точки: 4 (0 добавка) Успешни тестове: 9 Неуспешни тестове: 6 Редове: 26 Коментари: 0
Даниела Русева Точки: 6 (0 добавка) Успешни тестове: 15 Неуспешни тестове: 0 Редове: 71 Коментари: 0
Дарин Тодоров Точки: 4 (0 добавка) Успешни тестове: 10 Неуспешни тестове: 5 Редове: 64 Коментари: 0
Милен Дончев Точки: 3 (0 добавка) Успешни тестове: 7 Неуспешни тестове: 8 Редове: 28 Коментари: 0
Константин Димитров Точки: 2 (0 добавка) Успешни тестове: 6 Неуспешни тестове: 9 Редове: 28 Коментари: 0
Методи Димитров Точки: 6 (0 добавка) Успешни тестове: 15 Неуспешни тестове: 0 Редове: 39 Коментари: 0
Константин Нецов Точки: 2 (0 добавка) Успешни тестове: 6 Неуспешни тестове: 9 Редове: 79 Коментари: 0
Калоян Евтимов Точки: 6 (0 добавка) Успешни тестове: 15 Неуспешни тестове: 0 Редове: 55 Коментари: 0
Малина Демирова Точки: 1 (0 добавка) Успешни тестове: 2 Неуспешни тестове: 13 Редове: 11 Коментари: 0
Христо Кирилов Точки: 6 (0 добавка) Успешни тестове: 14 Неуспешни тестове: 1 Редове: 40 Коментари: 0
Мая Терзиева Точки: 6 (0 добавка) Успешни тестове: 15 Неуспешни тестове: 0 Редове: 34 Коментари: 0
Виктор Клисуров Точки: 2 (0 добавка) Успешни тестове: 4 Неуспешни тестове: 11 Редове: 22 Коментари: 0
Добромира Лозева Точки: 4 (0 добавка) Успешни тестове: 9 Неуспешни тестове: 6 Редове: 15 Коментари: 0
Сияна Плачкова Точки: 2 (0 добавка) Успешни тестове: 5 Неуспешни тестове: 10 Редове: 12 Коментари: 0
Беатрис Бонева Точки: 6 (0 добавка) Успешни тестове: 15 Неуспешни тестове: 0 Редове: 25 Коментари: 0