Решения на Първа задача - температура и химични елементи

Към задачата

76 решения

Име Точки Изпълнение
Георги Ангелов Точки: 6 (0 добавка) Успешни тестове: 17 Неуспешни тестове: 0 Редове: 37 Коментари: 3
Мартин Христов Точки: 6 (0 добавка) Успешни тестове: 17 Неуспешни тестове: 0 Редове: 49 Коментари: 7
Лазар Дилов Точки: 5 (0 добавка) Успешни тестове: 14 Неуспешни тестове: 3 Редове: 44 Коментари: 2
Христина Тодорова Точки: 6 (0 добавка) Успешни тестове: 17 Неуспешни тестове: 0 Редове: 49 Коментари: 4
Петко Митков Точки: 6 (0 добавка) Успешни тестове: 16 Неуспешни тестове: 1 Редове: 28 Коментари: 2
Здравко Петров Точки: 6 (0 добавка) Успешни тестове: 17 Неуспешни тестове: 0 Редове: 36 Коментари: 3
Никола Жишев Точки: 6 (0 добавка) Успешни тестове: 17 Неуспешни тестове: 0 Редове: 63 Коментари: 3
Христо Христов Точки: 6 (0 добавка) Успешни тестове: 17 Неуспешни тестове: 0 Редове: 30 Коментари: 11
Калина Бухлева Точки: 6 (0 добавка) Успешни тестове: 17 Неуспешни тестове: 0 Редове: 38 Коментари: 3
Владимир Алексиев Точки: 6 (0 добавка) Успешни тестове: 17 Неуспешни тестове: 0 Редове: 33 Коментари: 17
Милена Монова Точки: 6 (0 добавка) Успешни тестове: 17 Неуспешни тестове: 0 Редове: 50 Коментари: 4
Мая Терзиева Точки: 6 (0 добавка) Успешни тестове: 17 Неуспешни тестове: 0 Редове: 35 Коментари: 5
Добрин Цветков Точки: 6 (0 добавка) Успешни тестове: 17 Неуспешни тестове: 0 Редове: 62 Коментари: 9
Петър Нетовски Точки: 6 (0 добавка) Успешни тестове: 17 Неуспешни тестове: 0 Редове: 40 Коментари: 6
Симеон Гергинов Точки: 6 (0 добавка) Успешни тестове: 17 Неуспешни тестове: 0 Редове: 34 Коментари: 5
Мариян Асенов Точки: 6 (0 добавка) Успешни тестове: 17 Неуспешни тестове: 0 Редове: 39 Коментари: 8
Методи Димитров Точки: 6 (0 добавка) Успешни тестове: 17 Неуспешни тестове: 0 Редове: 28 Коментари: 5
Исмаил Алиджиков Точки: 6 (0 добавка) Успешни тестове: 17 Неуспешни тестове: 0 Редове: 66 Коментари: 4
Моника Герова Точки: 6 (0 добавка) Успешни тестове: 17 Неуспешни тестове: 0 Редове: 39 Коментари: 2
Светослав Годжев Точки: 6 (0 добавка) Успешни тестове: 17 Неуспешни тестове: 0 Редове: 52 Коментари: 3
Мила Бянкова Точки: 6 (0 добавка) Успешни тестове: 17 Неуспешни тестове: 0 Редове: 59 Коментари: 3
Даниела Русева Точки: 5 (0 добавка) Успешни тестове: 13 Неуспешни тестове: 4 Редове: 56 Коментари: 3
Кузман Белев Точки: 6 (0 добавка) Успешни тестове: 17 Неуспешни тестове: 0 Редове: 43 Коментари: 2
Стефан Якимов Точки: 6 (0 добавка) Успешни тестове: 17 Неуспешни тестове: 0 Редове: 29 Коментари: 3
Валентин Георгиев Точки: 6 (0 добавка) Успешни тестове: 17 Неуспешни тестове: 0 Редове: 43 Коментари: 4
Радослав Гайдаров Точки: 6 (0 добавка) Успешни тестове: 17 Неуспешни тестове: 0 Редове: 34 Коментари: 5
Йордан Пулов Точки: 6 (0 добавка) Успешни тестове: 17 Неуспешни тестове: 0 Редове: 73 Коментари: 1
Теодор Филипов Точки: 6 (0 добавка) Успешни тестове: 17 Неуспешни тестове: 0 Редове: 42 Коментари: 4
Иво Яков Точки: 6 (0 добавка) Успешни тестове: 17 Неуспешни тестове: 0 Редове: 39 Коментари: 6
София Петрова Точки: 6 (0 добавка) Успешни тестове: 17 Неуспешни тестове: 0 Редове: 37 Коментари: 4
Йордан Иванов Точки: 6 (0 добавка) Успешни тестове: 17 Неуспешни тестове: 0 Редове: 61 Коментари: 2
Виктор Маринов Точки: 6 (0 добавка) Успешни тестове: 17 Неуспешни тестове: 0 Редове: 46 Коментари: 3
Кристъфър Коруев Точки: 6 (0 добавка) Успешни тестове: 17 Неуспешни тестове: 0 Редове: 40 Коментари: 6
Константин Димитров Точки: 6 (0 добавка) Успешни тестове: 16 Неуспешни тестове: 1 Редове: 36 Коментари: 7
Ралица Дарджонова Точки: 6 (0 добавка) Успешни тестове: 17 Неуспешни тестове: 0 Редове: 48 Коментари: 3
Дарин Тодоров Точки: 6 (0 добавка) Успешни тестове: 17 Неуспешни тестове: 0 Редове: 43 Коментари: 2
Иван Станков Точки: 6 (0 добавка) Успешни тестове: 17 Неуспешни тестове: 0 Редове: 67 Коментари: 4
Александър Илиев Точки: 6 (0 добавка) Успешни тестове: 17 Неуспешни тестове: 0 Редове: 69 Коментари: 2
Стамен Драгоев Точки: 6 (0 добавка) Успешни тестове: 17 Неуспешни тестове: 0 Редове: 27 Коментари: 2
Анелия Благоева Точки: 5 (0 добавка) Успешни тестове: 15 Неуспешни тестове: 2 Редове: 45 Коментари: 2
Калоян Евтимов Точки: 6 (0 добавка) Успешни тестове: 17 Неуспешни тестове: 0 Редове: 31 Коментари: 3
Красимир Тренчев Точки: 6 (0 добавка) Успешни тестове: 17 Неуспешни тестове: 0 Редове: 75 Коментари: 10
Александър Ойнаков Точки: 6 (0 добавка) Успешни тестове: 16 Неуспешни тестове: 1 Редове: 64 Коментари: 12
Елеонора Кайкова Точки: 6 (0 добавка) Успешни тестове: 17 Неуспешни тестове: 0 Редове: 40 Коментари: 7
Богомила Пенева Точки: 6 (0 добавка) Успешни тестове: 17 Неуспешни тестове: 0 Редове: 89 Коментари: 1
Михаил Здравков Точки: 6 (0 добавка) Успешни тестове: 17 Неуспешни тестове: 0 Редове: 53 Коментари: 5
Милен Дончев Точки: 6 (0 добавка) Успешни тестове: 17 Неуспешни тестове: 0 Редове: 47 Коментари: 0
Божидар Михайлов Точки: 6 (0 добавка) Успешни тестове: 17 Неуспешни тестове: 0 Редове: 32 Коментари: 0
Костадин Самарджиев Точки: 6 (0 добавка) Успешни тестове: 17 Неуспешни тестове: 0 Редове: 71 Коментари: 0
Стоян Томицин Точки: 6 (0 добавка) Успешни тестове: 16 Неуспешни тестове: 1 Редове: 89 Коментари: 0
Момчил Баталов Точки: 6 (0 добавка) Успешни тестове: 17 Неуспешни тестове: 0 Редове: 96 Коментари: 3
Цветан Христов Точки: 6 (0 добавка) Успешни тестове: 17 Неуспешни тестове: 0 Редове: 38 Коментари: 11
Николета Янкова Точки: 2 (0 добавка) Успешни тестове: 6 Неуспешни тестове: 11 Редове: 63 Коментари: 0
Димитър Стефанов Точки: 5 (0 добавка) Успешни тестове: 15 Неуспешни тестове: 2 Редове: 42 Коментари: 0
Добромира Лозева Точки: 6 (0 добавка) Успешни тестове: 17 Неуспешни тестове: 0 Редове: 36 Коментари: 0
Натали Арабаджийска Точки: 6 (0 добавка) Успешни тестове: 17 Неуспешни тестове: 0 Редове: 32 Коментари: 0
Антон Сотиров Точки: 5 (0 добавка) Успешни тестове: 15 Неуспешни тестове: 2 Редове: 33 Коментари: 0
Васил Чимев Точки: 6 (0 добавка) Успешни тестове: 17 Неуспешни тестове: 0 Редове: 62 Коментари: 0
Христо Кирилов Точки: 6 (0 добавка) Успешни тестове: 17 Неуспешни тестове: 0 Редове: 37 Коментари: 0
Калина Георгиева Точки: 2 (0 добавка) Успешни тестове: 6 Неуспешни тестове: 11 Редове: 91 Коментари: 0
Никола Младенов Точки: 6 (0 добавка) Успешни тестове: 17 Неуспешни тестове: 0 Редове: 30 Коментари: 0
Георги Карапетров Точки: 6 (0 добавка) Успешни тестове: 17 Неуспешни тестове: 0 Редове: 42 Коментари: 0
Малина Демирова Точки: 2 (0 добавка) Успешни тестове: 5 Неуспешни тестове: 12 Редове: 31 Коментари: 0
Георги Иванов Точки: 5 (0 добавка) Успешни тестове: 13 Неуспешни тестове: 4 Редове: 37 Коментари: 0
Константин Нецов Точки: 3 (0 добавка) Успешни тестове: 8 Неуспешни тестове: 9 Редове: 127 Коментари: 0
Беатрис Бонева Точки: 6 (0 добавка) Успешни тестове: 17 Неуспешни тестове: 0 Редове: 46 Коментари: 0
Петър Скорчелиев Точки: 6 (0 добавка) Успешни тестове: 17 Неуспешни тестове: 0 Редове: 48 Коментари: 0
Иван Илиев Точки: 2 (0 добавка) Успешни тестове: 6 Неуспешни тестове: 11 Редове: 173 Коментари: 0
Иван Иванов Точки: 5 (0 добавка) Успешни тестове: 15 Неуспешни тестове: 2 Редове: 69 Коментари: 0
Станислав Димитров Точки: 6 (0 добавка) Успешни тестове: 17 Неуспешни тестове: 0 Редове: 40 Коментари: 0
Виктор Клисуров Точки: 6 (0 добавка) Успешни тестове: 17 Неуспешни тестове: 0 Редове: 64 Коментари: 0
Николина Гюрова Точки: 6 (0 добавка) Успешни тестове: 17 Неуспешни тестове: 0 Редове: 42 Коментари: 0
Емине Башева Точки: 6 (0 добавка) Успешни тестове: 17 Неуспешни тестове: 0 Редове: 57 Коментари: 0
Ивайло Илиев Точки: 6 (0 добавка) Успешни тестове: 16 Неуспешни тестове: 1 Редове: 51 Коментари: 0
Сияна Плачкова Точки: 5 (0 добавка) Успешни тестове: 15 Неуспешни тестове: 2 Редове: 26 Коментари: 0
Цветина Георгиева Точки: 2 (0 добавка) Успешни тестове: 6 Неуспешни тестове: 11 Редове: 15 Коментари: 0