Решения на Пета задача - DataModel

Към задачата

35 решения

Име Точки Изпълнение
Георги Ангелов Точки: 6 (0 добавка) Успешни тестове: 25 Неуспешни тестове: 0 Редове: 157 Коментари: 0
Добрин Цветков Точки: 6 (0 добавка) Успешни тестове: 24 Неуспешни тестове: 1 Редове: 212 Коментари: 7
Иван Станков Точки: 3 (-1 добавка) Успешни тестове: 17 Неуспешни тестове: 8 Редове: 101 Коментари: 16
Лазар Дилов Точки: 3 (0 добавка) Успешни тестове: 12 Неуспешни тестове: 13 Редове: 112 Коментари: 9
Христо Христов Точки: 0 (0 добавка) Успешни тестове: 1 Неуспешни тестове: 24 Редове: 23 Коментари: 0
Исмаил Алиджиков Точки: 6 (0 добавка) Успешни тестове: 25 Неуспешни тестове: 0 Редове: 173 Коментари: 3
Михаил Здравков Точки: 5 (0 добавка) Успешни тестове: 20 Неуспешни тестове: 5 Редове: 130 Коментари: 7
Стамен Драгоев Точки: 5 (0 добавка) Успешни тестове: 20 Неуспешни тестове: 5 Редове: 156 Коментари: 7
Калина Бухлева Точки: 4 (0 добавка) Успешни тестове: 17 Неуспешни тестове: 8 Редове: 137 Коментари: 4
Ралица Дарджонова Точки: 3 (0 добавка) Успешни тестове: 13 Неуспешни тестове: 12 Редове: 189 Коментари: 2
Петър Скорчелиев Точки: 5 (0 добавка) Успешни тестове: 20 Неуспешни тестове: 5 Редове: 112 Коментари: 2
Георги Иванов Точки: 5 (0 добавка) Успешни тестове: 22 Неуспешни тестове: 3 Редове: 124 Коментари: 2
Божидар Михайлов Точки: 5 (0 добавка) Успешни тестове: 21 Неуспешни тестове: 4 Редове: 153 Коментари: 0
Теодор Филипов Точки: 5 (0 добавка) Успешни тестове: 21 Неуспешни тестове: 4 Редове: 174 Коментари: 0
Милен Дончев Точки: 5 (0 добавка) Успешни тестове: 21 Неуспешни тестове: 4 Редове: 193 Коментари: 0
Мариян Асенов Точки: 4 (0 добавка) Успешни тестове: 16 Неуспешни тестове: 9 Редове: 173 Коментари: 0
Иво Яков Точки: 0 (0 добавка) Успешни тестове: 1 Неуспешни тестове: 24 Редове: 49 Коментари: 0
Симеон Гергинов Точки: 1 (0 добавка) Успешни тестове: 6 Неуспешни тестове: 19 Редове: 126 Коментари: 0
Теодора Петкова Точки: 2 (0 добавка) Успешни тестове: 9 Неуспешни тестове: 16 Редове: 128 Коментари: 0
Здравко Петров Точки: 1 (0 добавка) Успешни тестове: 3 Неуспешни тестове: 22 Редове: 138 Коментари: 0
Виктор Маринов Точки: 6 (0 добавка) Успешни тестове: 25 Неуспешни тестове: 0 Редове: 199 Коментари: 0
Емине Башева Точки: 1 (0 добавка) Успешни тестове: 4 Неуспешни тестове: 21 Редове: 102 Коментари: 0
Даниела Русева Точки: 5 (0 добавка) Успешни тестове: 22 Неуспешни тестове: 3 Редове: 161 Коментари: 0
Антон Сотиров Точки: 0 (0 добавка) Успешни тестове: 0 Неуспешни тестове: 25 Редове: 73 Коментари: 0
Петко Митков Точки: 5 (0 добавка) Успешни тестове: 19 Неуспешни тестове: 6 Редове: 142 Коментари: 0
Светослав Годжев Точки: 5 (0 добавка) Успешни тестове: 21 Неуспешни тестове: 4 Редове: 177 Коментари: 0
Никола Жишев Точки: 5 (0 добавка) Успешни тестове: 20 Неуспешни тестове: 5 Редове: 171 Коментари: 0
Мартин Христов Точки: 2 (0 добавка) Успешни тестове: 8 Неуспешни тестове: 17 Редове: 182 Коментари: 0
Добромира Лозева Точки: 2 (0 добавка) Успешни тестове: 10 Неуспешни тестове: 15 Редове: 161 Коментари: 0
Милена Монова Точки: 0 (0 добавка) Успешни тестове: 0 Неуспешни тестове: 0 Редове: 125 Коментари: 0
Кристъфър Коруев Точки: 2 (0 добавка) Успешни тестове: 7 Неуспешни тестове: 18 Редове: 141 Коментари: 0
Цветан Христов Точки: 0 (0 добавка) Успешни тестове: 2 Неуспешни тестове: 23 Редове: 77 Коментари: 0
Дарин Тодоров Точки: 1 (0 добавка) Успешни тестове: 6 Неуспешни тестове: 19 Редове: 107 Коментари: 0
Делян Лафчиев Точки: 0 (0 добавка) Успешни тестове: 0 Неуспешни тестове: 0 Редове: 11 Коментари: 0
Петър Нетовски Точки: 0 (0 добавка) Успешни тестове: 2 Неуспешни тестове: 23 Редове: 46 Коментари: 0