Решения на Четвърта задача - Unit тестване

Към задачата

56 решения

Име Точки Изпълнение
Иван Станков Точки: 5 (0 добавка) Успешни тестове: 16 Неуспешни тестове: 3 Редове: 119 Коментари: 8
Кузман Белев Точки: 5 (0 добавка) Успешни тестове: 17 Неуспешни тестове: 2 Редове: 322 Коментари: 4
Здравко Петров Точки: 4 (0 добавка) Успешни тестове: 14 Неуспешни тестове: 5 Редове: 236 Коментари: 3
Христо Христов Точки: 5 (0 добавка) Успешни тестове: 15 Неуспешни тестове: 4 Редове: 357 Коментари: 19
Добрин Цветков Точки: 5 (0 добавка) Успешни тестове: 15 Неуспешни тестове: 4 Редове: 145 Коментари: 2
Йордан Иванов Точки: 5 (0 добавка) Успешни тестове: 16 Неуспешни тестове: 3 Редове: 189 Коментари: 5
Светослав Годжев Точки: 4 (0 добавка) Успешни тестове: 13 Неуспешни тестове: 6 Редове: 173 Коментари: 6
Стефан Якимов Точки: 5 (0 добавка) Успешни тестове: 15 Неуспешни тестове: 4 Редове: 214 Коментари: 2
Цветан Христов Точки: 5 (0 добавка) Успешни тестове: 16 Неуспешни тестове: 3 Редове: 209 Коментари: 15
Михаил Здравков Точки: 6 (0 добавка) Успешни тестове: 18 Неуспешни тестове: 1 Редове: 277 Коментари: 9
Лазар Дилов Точки: 0 (0 добавка) Успешни тестове: 0 Неуспешни тестове: 1 Редове: 171 Коментари: 4
Александър Илиев Точки: 3 (0 добавка) Успешни тестове: 11 Неуспешни тестове: 8 Редове: 174 Коментари: 6
Натали Арабаджийска Точки: 5 (0 добавка) Успешни тестове: 16 Неуспешни тестове: 3 Редове: 156 Коментари: 7
Мартин Христов Точки: 0 (0 добавка) Успешни тестове: 0 Неуспешни тестове: 1 Редове: 159 Коментари: 11
Стамен Драгоев Точки: 5 (0 добавка) Успешни тестове: 16 Неуспешни тестове: 3 Редове: 101 Коментари: 16
Петко Митков Точки: 6 (0 добавка) Успешни тестове: 18 Неуспешни тестове: 1 Редове: 323 Коментари: 8
Мариян Асенов Точки: 5 (0 добавка) Успешни тестове: 15 Неуспешни тестове: 4 Редове: 151 Коментари: 16
Никола Жишев Точки: 6 (0 добавка) Успешни тестове: 18 Неуспешни тестове: 1 Редове: 154 Коментари: 6
Антон Сотиров Точки: 3 (0 добавка) Успешни тестове: 11 Неуспешни тестове: 8 Редове: 78 Коментари: 3
Елеонора Кайкова Точки: 0 (0 добавка) Успешни тестове: 0 Неуспешни тестове: 1 Редове: 182 Коментари: 6
Ралица Дарджонова Точки: 6 (0 добавка) Успешни тестове: 18 Неуспешни тестове: 1 Редове: 187 Коментари: 9
Исмаил Алиджиков Точки: 5 (0 добавка) Успешни тестове: 17 Неуспешни тестове: 2 Редове: 253 Коментари: 17
Мила Бянкова Точки: 5 (0 добавка) Успешни тестове: 16 Неуспешни тестове: 3 Редове: 232 Коментари: 8
Кристъфър Коруев Точки: 3 (0 добавка) Успешни тестове: 11 Неуспешни тестове: 8 Редове: 90 Коментари: 0
Малина Демирова Точки: 3 (0 добавка) Успешни тестове: 10 Неуспешни тестове: 9 Редове: 148 Коментари: 0
Константин Нецов Точки: 0 (0 добавка) Успешни тестове: 0 Неуспешни тестове: 1 Редове: 322 Коментари: 0
Теодор Филипов Точки: 3 (-2 добавка) Успешни тестове: 1 Неуспешни тестове: 18 Редове: 678 Коментари: 1
Христина Тодорова Точки: 5 (0 добавка) Успешни тестове: 15 Неуспешни тестове: 4 Редове: 116 Коментари: 0
Симеон Гергинов Точки: 4 (0 добавка) Успешни тестове: 13 Неуспешни тестове: 6 Редове: 170 Коментари: 0
Петър Скорчелиев Точки: 2 (0 добавка) Успешни тестове: 5 Неуспешни тестове: 14 Редове: 39 Коментари: 0
Милен Дончев Точки: 5 (0 добавка) Успешни тестове: 15 Неуспешни тестове: 4 Редове: 269 Коментари: 0
Иво Яков Точки: 0 (0 добавка) Успешни тестове: 0 Неуспешни тестове: 1 Редове: 308 Коментари: 0
Владимир Алексиев Точки: 5 (0 добавка) Успешни тестове: 16 Неуспешни тестове: 3 Редове: 210 Коментари: 0
Красимир Тренчев Точки: 6 (0 добавка) Успешни тестове: 19 Неуспешни тестове: 0 Редове: 210 Коментари: 0
Дарин Тодоров Точки: 5 (0 добавка) Успешни тестове: 15 Неуспешни тестове: 4 Редове: 155 Коментари: 0
Калоян Евтимов Точки: 4 (0 добавка) Успешни тестове: 13 Неуспешни тестове: 6 Редове: 119 Коментари: 0
Божидар Михайлов Точки: 5 (0 добавка) Успешни тестове: 15 Неуспешни тестове: 4 Редове: 399 Коментари: 0
Виктор Клисуров Точки: 3 (0 добавка) Успешни тестове: 11 Неуспешни тестове: 8 Редове: 108 Коментари: 0
Беатрис Бонева Точки: 5 (0 добавка) Успешни тестове: 16 Неуспешни тестове: 3 Редове: 185 Коментари: 0
Виктор Маринов Точки: 5 (0 добавка) Успешни тестове: 17 Неуспешни тестове: 2 Редове: 206 Коментари: 0
Стоян Томицин Точки: 0 (0 добавка) Успешни тестове: 0 Неуспешни тестове: 1 Редове: 56 Коментари: 0
Богомила Пенева Точки: 0 (0 добавка) Успешни тестове: 0 Неуспешни тестове: 1 Редове: 48 Коментари: 0
Христо Кирилов Точки: 5 (0 добавка) Успешни тестове: 16 Неуспешни тестове: 3 Редове: 295 Коментари: 0
Калина Бухлева Точки: 5 (0 добавка) Успешни тестове: 15 Неуспешни тестове: 4 Редове: 107 Коментари: 0
Милена Монова Точки: 5 (0 добавка) Успешни тестове: 16 Неуспешни тестове: 3 Редове: 145 Коментари: 0
Александър Ойнаков Точки: 5 (0 добавка) Успешни тестове: 16 Неуспешни тестове: 3 Редове: 244 Коментари: 0
Георги Иванов Точки: 4 (0 добавка) Успешни тестове: 12 Неуспешни тестове: 7 Редове: 178 Коментари: 0
Радослав Гайдаров Точки: 4 (0 добавка) Успешни тестове: 14 Неуспешни тестове: 5 Редове: 100 Коментари: 0
Делян Лафчиев Точки: 0 (0 добавка) Успешни тестове: 0 Неуспешни тестове: 1 Редове: 82 Коментари: 0
Даниела Русева Точки: 5 (0 добавка) Успешни тестове: 16 Неуспешни тестове: 3 Редове: 125 Коментари: 0
Момчил Баталов Точки: 5 (0 добавка) Успешни тестове: 16 Неуспешни тестове: 3 Редове: 189 Коментари: 1
Ивайло Дончев Точки: 4 (0 добавка) Успешни тестове: 12 Неуспешни тестове: 7 Редове: 137 Коментари: 0
Теодора Петкова Точки: 5 (0 добавка) Успешни тестове: 17 Неуспешни тестове: 2 Редове: 289 Коментари: 0
Мая Терзиева Точки: 5 (0 добавка) Успешни тестове: 16 Неуспешни тестове: 3 Редове: 206 Коментари: 0
Николина Гюрова Точки: 4 (0 добавка) Успешни тестове: 14 Неуспешни тестове: 5 Редове: 109 Коментари: 0
Емине Башева Точки: 3 (0 добавка) Успешни тестове: 9 Неуспешни тестове: 10 Редове: 155 Коментари: 0