Решения на Трета задача - Четене на командни аргументи

Към задачата

51 решения

Име Точки Изпълнение
Михаил Здравков Точки: 6 (0 добавка) Успешни тестове: 14 Неуспешни тестове: 1 Редове: 85 Коментари: 0
Лазар Дилов Точки: 5 (0 добавка) Успешни тестове: 12 Неуспешни тестове: 3 Редове: 67 Коментари: 0
Петко Митков Точки: 6 (0 добавка) Успешни тестове: 15 Неуспешни тестове: 0 Редове: 87 Коментари: 0
Христина Тодорова Точки: 6 (0 добавка) Успешни тестове: 15 Неуспешни тестове: 0 Редове: 90 Коментари: 0
Александър Илиев Точки: 6 (0 добавка) Успешни тестове: 15 Неуспешни тестове: 0 Редове: 70 Коментари: 0
Иван Станков Точки: 5 (0 добавка) Успешни тестове: 13 Неуспешни тестове: 2 Редове: 100 Коментари: 2
Стамен Драгоев Точки: 5 (0 добавка) Успешни тестове: 12 Неуспешни тестове: 3 Редове: 86 Коментари: 0
Добрин Цветков Точки: 6 (0 добавка) Успешни тестове: 15 Неуспешни тестове: 0 Редове: 71 Коментари: 0
Ралица Дарджонова Точки: 6 (0 добавка) Успешни тестове: 15 Неуспешни тестове: 0 Редове: 106 Коментари: 0
Милен Дончев Точки: 5 (0 добавка) Успешни тестове: 13 Неуспешни тестове: 2 Редове: 95 Коментари: 0
Светослав Годжев Точки: 6 (0 добавка) Успешни тестове: 15 Неуспешни тестове: 0 Редове: 66 Коментари: 0
Теодор Филипов Точки: 6 (0 добавка) Успешни тестове: 15 Неуспешни тестове: 0 Редове: 89 Коментари: 3
Цветан Христов Точки: 2 (0 добавка) Успешни тестове: 5 Неуспешни тестове: 10 Редове: 165 Коментари: 5
Мартин Христов Точки: 2 (0 добавка) Успешни тестове: 5 Неуспешни тестове: 10 Редове: 141 Коментари: 0
Николина Гюрова Точки: 6 (0 добавка) Успешни тестове: 15 Неуспешни тестове: 0 Редове: 68 Коментари: 0
Калина Бухлева Точки: 6 (0 добавка) Успешни тестове: 15 Неуспешни тестове: 0 Редове: 63 Коментари: 0
Христо Христов Точки: 5 (0 добавка) Успешни тестове: 12 Неуспешни тестове: 3 Редове: 59 Коментари: 0
Даниела Русева Точки: 6 (0 добавка) Успешни тестове: 14 Неуспешни тестове: 1 Редове: 104 Коментари: 0
Мила Бянкова Точки: 6 (0 добавка) Успешни тестове: 15 Неуспешни тестове: 0 Редове: 83 Коментари: 0
Йордан Пулов Точки: 5 (0 добавка) Успешни тестове: 13 Неуспешни тестове: 2 Редове: 82 Коментари: 0
Мариян Асенов Точки: 4 (0 добавка) Успешни тестове: 9 Неуспешни тестове: 6 Редове: 54 Коментари: 0
Исмаил Алиджиков Точки: 6 (0 добавка) Успешни тестове: 15 Неуспешни тестове: 0 Редове: 179 Коментари: 0
Симеон Гергинов Точки: 2 (0 добавка) Успешни тестове: 4 Неуспешни тестове: 11 Редове: 56 Коментари: 0
Никола Жишев Точки: 4 (0 добавка) Успешни тестове: 10 Неуспешни тестове: 5 Редове: 76 Коментари: 4
Стефан Якимов Точки: 4 (0 добавка) Успешни тестове: 9 Неуспешни тестове: 6 Редове: 108 Коментари: 0
Кузман Белев Точки: 6 (0 добавка) Успешни тестове: 14 Неуспешни тестове: 1 Редове: 128 Коментари: 0
Красимир Тренчев Точки: 2 (0 добавка) Успешни тестове: 5 Неуспешни тестове: 10 Редове: 66 Коментари: 1
Божидар Михайлов Точки: 4 (0 добавка) Успешни тестове: 10 Неуспешни тестове: 5 Редове: 57 Коментари: 0
Валентин Георгиев Точки: 4 (0 добавка) Успешни тестове: 9 Неуспешни тестове: 6 Редове: 72 Коментари: 0
Александър Ойнаков Точки: 4 (0 добавка) Успешни тестове: 9 Неуспешни тестове: 6 Редове: 159 Коментари: 0
Петър Нетовски Точки: 6 (0 добавка) Успешни тестове: 15 Неуспешни тестове: 0 Редове: 132 Коментари: 0
Кристъфър Коруев Точки: 5 (0 добавка) Успешни тестове: 12 Неуспешни тестове: 3 Редове: 105 Коментари: 0
Радослав Гайдаров Точки: 6 (0 добавка) Успешни тестове: 15 Неуспешни тестове: 0 Редове: 86 Коментари: 0
Владимир Алексиев Точки: 6 (0 добавка) Успешни тестове: 14 Неуспешни тестове: 1 Редове: 70 Коментари: 0
Теодора Петкова Точки: 6 (0 добавка) Успешни тестове: 15 Неуспешни тестове: 0 Редове: 115 Коментари: 0
Петър Велев Точки: 6 (0 добавка) Успешни тестове: 14 Неуспешни тестове: 1 Редове: 113 Коментари: 0
Натали Арабаджийска Точки: 2 (0 добавка) Успешни тестове: 6 Неуспешни тестове: 9 Редове: 63 Коментари: 0
Йордан Иванов Точки: 5 (0 добавка) Успешни тестове: 12 Неуспешни тестове: 3 Редове: 57 Коментари: 0
Виктор Маринов Точки: 6 (0 добавка) Успешни тестове: 14 Неуспешни тестове: 1 Редове: 120 Коментари: 0
Георги Карапетров Точки: 5 (0 добавка) Успешни тестове: 13 Неуспешни тестове: 2 Редове: 156 Коментари: 0
Методи Димитров Точки: 6 (0 добавка) Успешни тестове: 15 Неуспешни тестове: 0 Редове: 82 Коментари: 0
Георги Иванов Точки: 6 (0 добавка) Успешни тестове: 15 Неуспешни тестове: 0 Редове: 96 Коментари: 0
Константин Нецов Точки: 2 (0 добавка) Успешни тестове: 5 Неуспешни тестове: 10 Редове: 99 Коментари: 0
Христо Кирилов Точки: 6 (0 добавка) Успешни тестове: 15 Неуспешни тестове: 0 Редове: 115 Коментари: 0
Ивайло Дончев Точки: 0 (0 добавка) Успешни тестове: 0 Неуспешни тестове: 15 Редове: 65 Коментари: 0
Калоян Евтимов Точки: 3 (-1 добавка) Успешни тестове: 10 Неуспешни тестове: 5 Редове: 59 Коментари: 1
Милена Монова Точки: 1 (0 добавка) Успешни тестове: 2 Неуспешни тестове: 13 Редове: 97 Коментари: 0
Беатрис Бонева Точки: 5 (0 добавка) Успешни тестове: 13 Неуспешни тестове: 2 Редове: 112 Коментари: 0
Здравко Петров Точки: 1 (-1 добавка) Успешни тестове: 5 Неуспешни тестове: 10 Редове: 49 Коментари: 1
Мая Терзиева Точки: 3 (0 добавка) Успешни тестове: 8 Неуспешни тестове: 7 Редове: 98 Коментари: 0
Елеонора Кайкова Точки: 2 (0 добавка) Успешни тестове: 6 Неуспешни тестове: 9 Редове: 63 Коментари: 0